Политика за поверителност

Въведение
 В тази секция ние обясняваме как ние ще приемем и опазим вашата лична информация.
Тези Условия за поверителност се отнасят за използването на този уебсайт (https://teniskibg.net, Уебсайтът) и използването на всички услуги, предлагани от Уебсайта. Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. Нашата цел е да се гарантира защитата на Вашите личните данни по всяко време.
Ние любезно Ви молим да прочетете внимателно тези Условия за поверителност, за да научите каква информация се събира и за какви цели ще бъде използвана събраната информация.
Събиране на лична информация
Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
1. Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
2. Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
3. Информация, която предоставяте при попълването на профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
4. Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти/услуги)  или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
5. Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

Използване на личните Ви данни
Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.
Ние може да използваме вашата лична информация за:
1. Администриране на нашия сайт и бизнеса;
2. Персонализиране на нашия сайт за вас;
3. За да може да използвате  услугите на нашия уебсайт;
4. За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;
5. За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;
6. За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели  без вашето изрично съгласие.

Разкриване на лична информация
Ние може да разкрием вашата лична информация на някои от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

Ние може да разкрием вашата лична информация:
1. До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
2. Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
3. За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
4. На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

За някои услуги, като например доставката на вашите продукти, обработката на плащането, обслужването, ние използваме договорени трети страни. Тези трети лица ще имат достъп до личните данни, които ние събираме от вас, което е необходимо, за да могат те да изпълняват своите функции. Те нямат право да използват Вашата лична информация за други цели и те са договорно задължени да се съобразят със законите за защита на данните.

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

Запазване на личната информация
Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяме с правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.
Личната информация, която обработваме не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 5, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
1. До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
2. Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;
3. За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

Защита на личната информация
Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.
Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;

Изменения
Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.
Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

Вашите права
Вие може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
1. Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.
2. Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).
3. Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.
4. Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.